hronika

HAM Radio hronika

Kas ir tas, kas te tālāk ir lasāms?

Vēsture?     Nē, vēstures raksta pēc pasūtījuma.

Memuāri?   Nē, tos raksta tie, kas visu paši ir izdzīvojuši. Es tikai daļu no tā …

Hronika.    Jā tā ir hronika.    Kā es to redzu.