.

LRB_100

2024. gada 18, jūnijā Latvijas Radio biedrībai (LRB) palika 100 gadi.

Tam par godu tika izveidots neliels sižetiņš Latvijas Radio (kurš 13. un 15. jūnijā, ēterā izskanēja 4 reizes).

Un 15. jūnijā Dundagā, "Ievlejās", Vecmuižas stallī – seno lietu krātuvē notika atmiņas pasākums. Pasākumā piedalījās Latvijas radioamatieri, sakaru jomas (LVRTC) darbinieki, televīzijas tāluztveršanas entuziasti, audio iekārtu un apskaņošanas speciālisti, citi interesenti. Notika saviesīgs pasākums, kura laikā:

- Gunārs Laicāns (senlietu krātuves saimnieks) sagaidīja atbraucējus, iepazīstināja viesus ar savu kolekciju un vēlāk - atklāja pasākumu. Laiks bija saulains un silts un ārā bija uzklāts galds ar uzkodām un atspirdzinājumiem. Bija arī Kurzemei raksturīgie sklandu rauši un žāvētas butes 😊

- Andris Bruņenieks, YL2FD prezentācijas veidā veica 45 minūšu garu vēsturisku pārskatu par radio vēsturi, radio viļņu ienākšanu Latvijā, LRB dibināšanu un tās iemesliem, Latvijas radiofona sākumiem, par radiokustību Latvijā, pirmajiem Latvijas radioamatieriem, Radio ražošanu, izglītību radio jomā, radio popularizēšanu un radiokustības beigām, sākoties otrajam pasaules karam. (mp3 failu ieteicams klausīties kopā ar prezentāciju, kas atrodama zemāk)

- Ervīns Kristiņš, YL2CQ un Gunārs Laicāns pastāstīja par radio un radioamatieru aktivitātēm Dundagas rajonā 1950. – 1970. gados.

- Jānis Gulbis, J. Lintera prēmijas laureāts, dalījās atmiņās par savu darbu Lattekom un pasniedza Gunāram Laicānam dažus vēsturiskus materiālus sakaru jomā – Pagasta apkārtrakstu un senu avīzes eksemplāru par Dundagas amatieru aktivitātēm.

- Juris Vaļenieks, YL2AO dalījās atmiņās par VASES (ESI, ESD) izveidošanu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas un akcentēja, ka Latvija ir ITU biedrs jau no 1921. gada, 1921. gadā 10.-15. septembrī Rīgā notika svarīga konference sakaru jomā - "Ziemeļeiropas valstu telegrāfijas konference", kurā aizliedza dzirksteļspraugas raidītāju ekspluatācija šajā reģionā. Latvija visu pirmskara laiku ITU ir darbojusies kā pilnvērtīgs biedrs un regulāri viņu konferencēs ir bijis klāt kāds Latvijas pārstāvis kas kompetenti risinājis konflikta jautājumus (frekvenču sadalījumā).

- Diskusijas

Paldies audio ieraksta autoram par sagādāto materiālu.

Organizatori izsaka pateicību visiem dalībniekiem.


  • Sižetiņš Latvijas radio

https://www.lsm.lv/raksts/kultura/kulturtelpa/13.06.2024-lacisi-likumi-un-radio-zaki-latvijas-radio-biedribai-100-jubileja.a557862/

  • Andra, YL2FD prezentācija    (labi skan kopā ar All_2.mp3):


   >      Pasākuma apskats 2024. gada 18. jūnija laikrakstā "Talsu vēstis" :


  >       Fotogrāfijas no pasākuma: