Kas ir HAM Radio

HAM Radio ir Amatieru radio saīsinājums angļu valodā. Tas ir vairāk, kā gadsimtu vecs hobijs, tehniski orientētiem cilvēkiem.

HAM Radio radās reizē ar radio atklāšanu, 19. gadsimta beigās. Var pat droši teikt, ka pirmie, kas ar to nodarbojās, bija tie paši zinātnieki, kas turpināja eksperimentēt ar saviem atklājumiem, rodot arvien jaunas to īpašības, pielietojumus un tehniskus uzlabojumus.

Ar Amatieru radio nodarbojās visa vecuma cilvēki, un katrs tajā atrod savu nišu.

Tā var būt - tehniska jaunrade, sakaru dibināšana ar retām stacijām, piedalīšanās radioamatieru sacensībās, datora izmantošana sakaru veidošanai.

Un vēl daudz kas cits...

Detalizētāk:

Ar Amatieru radio nodarbojas Radioamatieri. Radioamatieri no šīs nodarbes negūst tiešus materiālus labumus. Radioamatieri darbojās ar tādu dabas resursu, kā radio ēters, ko dala ar citiem lietotājiem (dienestiem) – tādiem kā Radio apraide (radio programmas, ko klausāmies savos uztvērējos), telesakari (mobilie telefoni), kosmiskie sakari, jūras sakari un glābšanas dienests, militārie sakari un vēl citi radiosakari. Radio ēters kā dabas resurss, kas kopīgs visai pasaulei, un tā lietošana ir stingri reglamentēta. Visiem dienestiem, kas to izmanto, ir izdalīti savi frekvenču apgabali, kuros darboties. Arī radioamatieriem (kuri arī no lietotāja viedokļa ir nosaukti par dienestu) ir izdalīti 27 frekvenču apgabali.

Visu darbību radio ēterā regulē ITU (International Telecommunications Union) , Latvijā šo darbību uzrauga VASES (Valsts Akciju Sabiedrība Elektroniskie Sakari). Radioamatierus ITU pārstāv, un viņu tiesības aizstāv - IARU (International Amateur Radio Union), ko Latvijā pārstāv LRAL (Latvijas Radio Amatieru Līga). IARU apvieno vairāk, kā 160 nacionālās radioamatieru organizācijas, tādas kā ARRL (Amateur Radio Relay League) amerikāņiem, RSGB (Radio Society of Great Britain) – angļiem, DARC (Deutscher Amateur Radio Club ) – vāciešiem un daudzas citas.

Juridiski - Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Konstitūciju un Konvenciju papildinošajos Radio noteikumos (ITU RR1-1), punktā 1.56 Radioamatieri ir definēti, kā pasaulē vecākais radiosakaru dienests, un tur rakstīts sekojošais:

"Amatieru dienests ir radiosakaru dienests pašizglītošanās, savstarpējiem sakariem un tehniskiem pētījumiem, ko veic amatieri - attiecīgi pilnvarotas personas, kuras saista radiotehnika un kuras radiosakaru dienestā nav materiāli ieinteresētas".

Amateur service: A radiocommunication service for the purpose of self-training, intercommunication and technical investigations carried out by amateurs, that is, by duly authorized persons interested in radio technique solely with a personal aim and without pecuniary interest.

Latvijas radioamatieris Gunnars Postnieks (YL2PG) radioamatieru nodarbi ir raksturojis šādi:

Radioamatieri cenšas nodibināt iespējami tālus radiosakarus ar iespējami daudzām valstīm dažādās frekvencēs. Amatieri dzirdami gaisā vienmēr un visur, bet viņiem piešķirtās frekvenču joslas pa īstam atdzīvojas nedēļas nogalēs sacensību laikā. Ir daudz dažādu radioamatieru sacensību - nacionālās, starptautiskās, reģionālās, kontinentālās, dažādās frekvencēs un izstarojuma klasēs - ar Morzes kodu, balsi, radio teletaipu. Latvijas radioamatieri rīko nacionālo čempionātu un arī pasaules mērogā gūst ievērojamus sasniegumus. Par notikušajiem radiosakariem amatieri apmainās ar īpašām pastkartēm - QSL kartītēm, uz kurām raksta ziņas par radiosakaru - datumu, laiku, frekvenci, izstarojuma klasi, dzirdamības novērtējumu un citu. Kartīte apliecina, ka radiosakars patiešām noticis. Lai veicinātu radioamatieru aktivitāti, radioamatieru organizācijas piešķir dažādus radioamatieru diplomus, piemēram, par sakariem ar visiem kontinentiem, par sakariem ar simts dažādām valstīm un daudzus citus.

Materiāls precizēts 2023. gada 14. maijā.

Paldies lasītājiem par precizējumiem, komentāriem un aizrādījumiem.