ITU, IARU, ARRL, PTV, LRB, LRAL

ITU, IARU, ARRL, PTV, LRB, LRAL

Lasot hronikas tekstus bieži var sastapt dažādus saīsinājumus. Te apkopoti radioamatieriem nozīmīgākie no tiem:

ITU – International Telecommunication Union, starptautiskā telesakaru apvienība, dibināta 1865. gadā 17. maijā, Parīzē (tam par godu 17. maiju pasaulē atzīmē kā Pasaules telesakaru dienu). Pirmais uzdevums ITU bija - koordinēt telegrāfa līnijas un telegrāfa sakarus tajās (toreiz organizāciju sauca - International Telegraph Union – starptautiskā telegrāfa apvienība). Attīstoties tehnikai, ITU sāk pārraudzīt balss telefona līnijas, radiosakarus, vēlāk - satelītu sakarus un informācijas pārraides kanālus. 1927. gadā, ITU Vašingtonas konferencē, tās ietvaros izveido CCIR (International Radio Consultative Committee) - ITU-R priekšteci. 1932. gadā, Madrides konferencē, ITU nosaukumā vārds Telegraph tiek nomainīts uz Telecommunication. Šobrīd ITU ir vairākas nodaļas, tādas kā ITU-T (telesakari), ITU-TS (telesakaru standarti), ITU-D (telesakaru tehnoloģijas) un, protams, ITU-R, kas atbild par radio lietām pasaulē. ITU-R sēdeklis ir Ženēvā. ITU darbojas Apvienoto nāciju sastāvā, pasaulē tai ir 5 reģionālie sēdekļi un 8 reģionālie ofisi. Strīdā par to, kurš atklāja Radio, ITU ir sekojoša nostāja: "1880. gadā Londonas Karaliskajā biedrībā Deivids Edvards Hjūzs demonstrēja to, kas vēlāk tika atzīts par bezvadu signalizāciju. Praktiskos eksperimentus 1890. gadā sāka veikt tādi izgudrotāji kā Nikola Tesla, Jagadish Candara Bose, Aleksandrs Stepanovičs Popovs un Gulielmo Marconi. Radio piedzima kā bezvadu telegrāfija". Latvija ir ITU biedrs no 1921. gada 11. decembra.

IARU – International Amateur Radio Union, dibināta Parīzē 18. Aprīlī, 1925. gadā, sanākot kopā 20 ieinteresētajām valstīm, ar mērķi turpmāk starptautiski koordinēt un pārstāvēt radioamatierus dažādās aktivitātēs pasaulē (tam par godu 18. aprīlis ir starptautiskā radioamatieru diena). IARU šobrīd pārstāv vairāk kā 160 pasaules radioamatieru organizācijas, arī Latvijas - LRAL (Latvijas radioamatieru līga). Cieši sadarbojas ar ITU-R, noteikumu un lēmumu izstrādē un pieņemšanā. IARU ir izvietota 3 reģionos pasaulē, kas atbilst ITU reģioniem. Ļoti daudz darījusi radioamatieru frekvenču spektra saglabāšanā un paplašināšanā, kā arī izstrādājusi rekomendācijas amatieru kvalifikācijas novērtēšanai. IARU darbojas uz konstitūcijas pamata, konferences sasauc ik pēc 3 gadiem. Starp citu (kam te mēle niez 😊) IARU organizē un popularizē arī dažādas radiosporta aktivitātes visā pasaulē, kā telegrāfa ātruma sacensības raidīšanā un uztveršanā, virziena noteikšana (lapsas) un ikgadējos IARU HF pasaules čempionātus amatieru radio sacensībās.

ARRL - American Radio Relay League, Amerikāņu radioamatieru nacionāla brīvprātīga asociācija. To 1914. gada 6. aprīlī dibināja divi entuziasti Hirams Persija Maksims (1WH) un Klarenss Dentons Tuska (SNT, 1WD) Hartfordā, Konektikutas štatā. Kopš dibināšanas ARRL pārstāv radioamatierus ASV valdībā un federālajās iestādēs. Vārds Relay līgas nosaukumā tiek paturēts vēsturiski – savas darbības pirmsākumos tā, no saviem biedriem, organizēja releju tipa līnijas (ar atkārtotājiem savā ceļā) ziņojumu nodošanai tālākos attālumos. ARRL ir ap 160 000 biedru. 1915. gada decembrī ARRL sāk izdot radioamatieriem veltītu žurnālu QST un turpina to līdz šīm dienām. Galvenā mītne ir Ņūingtonā, Konektikutas štatā, izsaukuma signāls - W1AW. ARRL pilda arī IARU tehniskā sekretariāta funkcijas.

PTV (PTD) – Pasta telegrāfa virspārvalde, no 1927. gada – departaments. PTV ir pirmskara (1. pasaules kara) "Pasta un telegrāfa pārvaldes" iekārtu un darbības pārņēmēja Latvijas republikā. Oficiāli darbu sāk pēc Latvijas valdības pārcelšanās no Liepājas uz Rīgu. Satversmes sapulce 1920. gada 2. janvārī apstiprina PTV kā organizāciju, ar saviem pienākumiem. 1921. gada 1. oktobrī pēc obligāta nosacījuma - Latvijas atzīšanas de Jure, Pasaules Pasta savienība PTV uzņem kā savu biedru.

1919. gada 19. jūnijā praktisku darbu veikšanai PTV, savos ietvaros, dibina PTVGD – Pasta telegrāfa virspārvaldes galvenās darbnīcas (vadītājs Aleksandrs Tīpainis). Uz PTVGD bāzes vēlāk tiek izveidota rūpnīca VEF.

1921 gada 15 septembrī PTV ietvaros tiek izveidota Radio daļa (vadītājs Jānis Lintners.) Divus nākamos gadus daudz kas tiek sakārtots un izveidots no jauna, un 1923. gadā Radio daļa sastāv no: Rīgas raidošā radiostacija (Kuģu ielā), Rīgas uztverošā radiostacija (Rīgas pilī), Liepājas radiostacija un Rīgas uztverošā radiostacija (Dreiliņos).

PTV, un tajā sastāvošā Radio daļa, regulē visus ar Radio saistītos jautājumus Latvijā. Viņa veido likumus, organizē apraidi un daudz ko citu. PTV pārstāv Latviju ITU tā laika pasākumos.

1940. gadā PTV Radio daļu pārņem LPSR Radiocentrs.

VAS LVRTC (Valsts Akciju sabiedrība Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centrs) ir PTV pēctece.

LRB – Latvijas Radio biedrība ir viena no vecākajām radioamatieru biedrībām Latvijā. Dibināta 1924. gada 18. jūnijā - tad, kad radās doma par Latvijas radiofona organizēšanu. Biedrību dibināja 13 radiospeciālisti, to skaitā arī radiotelegrāfisti un viens radioamatieris. Biedrības organizators bija inženieris Jānis Asars (no 1925. gada Latvijas Universitātes privātdocents). Desmit gadu laikā biedrība kļuva par vienu no lielākajām amatieru organizācijām ar 300 biedriem, tai bija nodaļas daudzās Latvijas pilsētās.

Biedrības centrālā valde izveidoja laboratoriju amatieru mēģinājumiem un aparātu pārbaudei, kā arī vienu no lielākajām radioamatieru bibliotēkām Eiropā (vairāk nekā 1100 grāmatu latviešu, vācu, angļu, krievu, franču, spāņu un citās valodās).

Pirmajos desmit pastāvēšanas gados biedrība noorganizēja 14 amatieru un 6 radiotelegrāfistu kursus, kā arī 7 radio izstādes. Tika lasītas lekcijas par aktuāliem radiotehnikas jautājumiem, kā arī noorganizētas ekskursijas uz raidstacijām, elektrostacijām un rūpnīcām. Biedrība ietilpa Starptautiskajā Amatieru līgā. Biedrībā darbojās īsviļņu sekcija (pēc to laiku likumiem ar radioamatierismu varēja nodarboties tikai radio biedrības biedri). Par sevišķi nozīmīgu pasākumu uzskatāmas regulārās radio izstādes, kurās ražojumus demonstrēja gan Latvijas, gan ārvalstu firmas. (no "Sakaru Pasaule".)

LRAL- Latvijas Radioamatieru Līga. Organizācija, kas oficiāli pārstāv Latvijas radioamatierus. Dibināta 1991. gada 30. novembrī Latvijas radioamatieru kopsapulcē, kā 1924. gadā dibinātās Latvijas Radio Biedrības (LRB) īsviļņu sekcijas darba turpinātāja. LRAL Ir IARU biedrs.

P.S. Piezīme, pilnīgi nevietā, ieliku, lai neaizmirstu vēlāk to kaut kur pārvietot.

2011. gadā UNESCO Valde ierosinājusi, un Apvienoto Nāciju Ģenerālā Asambleja, ievērojot lielu pasaules valstu atbalstu, ir apstiprinājusi (rezolūcija - A/RES/67/124), ka, sākot ar 2012. gadu, katru gadu 13. februārī tiks atzīmēta Pasaules Radio Diena (Word Radio Day). Ierosinājumu UNESCO 2010. gada 2. novembrī esot iesniegusi Spāņu Radio Akadēmija.

Datuma izvēle un vēsture ir tāda: 1946. gada 13. februārī tika nodibināts UN Radio (Apvienoto nāciju Radio). UN Radio pieder Apvienoto nāciju publiskās informācijas departamentam. Dibināšanas mērķis bija pārraidīt regulāras ziņas vairākās valodās un ziņot par Apvienoto nāciju darbībām.

Ideja izveidot šādu "Pasaules radiostaciju" radusies jau 1929. gadā, kad Nāciju līga (Tautu Savienība) izveido, un sāk savas pirmās pārraides no Dāņu stacijas PCJJ. Tad 1932. gadā Nāciju līga izveido pati savu raidošo staciju Šveicē – HBL, vēlāk – HBP. Stacija strādā līdz 1939. gadam.

UN Radio sāka veidot raidījumus un raidīt 1946. gada 13. februārī 5 valodās – Ķīniešu, Angļu, Franču, Krievu un Spāņu. 1974. gadā sāka raidīt arī arābu valodā. Radījumi parasti notika no 9 līdz 12 katru dienu.

Raidītājus UN Radio īrē no daudzām vietējām stacijām reģiona valstīs. Kanādā (Canadian Broadcasting Corporation) – 1946. – 1952. gados, Anglijā (BBC) un Amerikā (Voice of Amrica) – 1953. – 1985. gados. No 1960. gada UN Radio veido savu programmu īsajos viļņos un īrē raidītājus Francijā, Šveicē, Itālijā un ASV.

UN Radio savas programmas veido dažādos formātos. No 1986. gada tās izsūta ierakstītas magnētiskajās lentēs/kasetēs (110 000 gab. gadā, bet 1997 – jau 205 000 gab. gadā). Tad UN Radio pāriet uz digitālo pārraides formu, un veido dažādas aplikācijas lai tos klausītos. ("CallToListen" 2013. gadā un "UN Radio channel" 2014. gadā - mobilajiem telefoniem).

Pēdējā laikā UN Radio veido podkāstus (raidierakstus) un tie ir atrodami UN ziņu lapā :

https://news.un.org/en/audio-hub

Latvijas radio šos svētkus respektē un veido tam par godu raidījumus.

(Sorry par off topic.)

Teksts rediģēts 2024. gada 16. februārī.